دانلود پایان نامه ادبیات نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان

دانلود پایان نامه ادبیات  نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان

دانلود پایان نامه ادبیات نحوه ی تجلی افکا رو اندیشه های رضی در دیوان

دانلود پایان نامه ادبیات نحوه ی تجلی افکارو اندیشه های رضی در دیوان 
فصل اول:
بخش اول : اوضاع سیاسی و اجتماعی و ادبی
شکوفایی ادب عربی در عصر و دوران حکومت چندین قرن عباسیان در تاریخ اسلام از جایگاه بسزایی برخوردار است ودستآوردهای این دوران بر هیچ صاحبنظر منصفی پنهان و ناشناخته نیست ولی امپراطوری عظیم عباسیان با تمام توان و قدرتی که داشت بالاخره دوران اقتدار و عظمتش به سرآمد و دستگاه عظیم خلافت با همه ی شکوه و جلال ظاهری اش دچار ضعف و…

دانلود مقاله مولوی

دانلود مقاله مولوی

دانلود مقاله مولوی

دانلود مقاله مولوی 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: «سرگذشت و احوال مولوي»………………………………………………….
۱-۱سرگذشت و احوال مولوي ……………………………………………………………..
۱-۲افكار و عقايد عرفاني ……………………………………………………………………..
فصل دوم «مولوي چه مي گويد؟»…………………………………………………………..
۲-۱مسلك عرفاني و افكار و عقايد مولوي ………………………………………………
۲-۲علم اليقين-عين اليقين-حق…

دانلود مقاله زندگینامه ناصر خسرو

دانلود مقاله زندگینامه ناصر خسرو

دانلود مقاله زندگینامه ناصر خسرو

دانلود مقاله زندگینامه ناصر خسرو 
 
ناصر خسرو
حکیم ناصر خسرو از شاعران بزرگ و فیلسوفان برتر ایران است که بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل فلسفه‌ی یونانی و حساب و طب و موسیقی و نجوم و فلسفه و کلام تبحر داشت و در اشعار خویش به کرات از احاطه داشتن خود بر این علوم تأکید کرده است. ناصرخسرو بهمراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری است که کل قرآن را از برداشته است. وی از آیات قرآن در آثار خویش برای اثبات عقاید خویش استفاده کرده…

دانلود پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

دانلود پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

دانلود پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي

دانلود پایان نامه بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي  
 
چكيده:
آنچه در اين مجموعه گرد آمده است نتيجه بررسي دو اثر بزرگ سعدي – گلستان و بوستان –به تصحيح دكتر غلامحسين يوسفي است. هدف اصلي نگارنده بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي بوده است.بخش اول شامل چكيده و پيش گفتار و مقدمه مي‌باشد.
در بخش دوم، زندگي شيخ اجل سعدي بيان گرديده و در معرفي اجمالي او، اعم از تاريخ تولد، محل رشد، سفرها و استادان ، آثار و…

دانلود پایان نامه نگرشي بر ساختار و محتواي اشعار و آثار سيمين بهبهاني شاعر معاصر

دانلود پایان نامه نگرشي بر ساختار و محتواي اشعار و آثار سيمين بهبهاني شاعر معاصر

دانلود پایان نامه نگرشي بر ساختار و محتواي اشعار و آثار سيمين بهبهاني شاعر معاصر

دانلود پایان نامه نگرشي بر ساختار و محتواي اشعار و آثار سيمين بهبهاني شاعر معاصر 
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
-مقدمه و پيشگفتار
-ويژگيهايي از شعر سيمين
-پاره اي از مضامين شعر سيمين
– عشق
– زن
– نگرشي بر قصه ها و خاطرات سيمين
– معرفي آثار سيمين بهبهاني
– عوامل موثر در ايجاد شعر از ديدگاه سيمين
– نتيجه گيري
– فهرست منابع و مآخذ
 
چكيده
 
شعر ايراني، در عصر حاضر، توانسته است چهره هاي برجسته ايي را به قلمرو فرهنگ اين سرزمين عرضه…