بررسی پدیده فلاتر پانل تقویت شده با ریب و استرینگر و بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک word

بررسی پدیده فلاتر پانل تقویت شده با ریب و استرینگر و بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک word

 کلمات کليدي: آيروالاستيسيته-فلاتر پانل – پانل تقويت شده – الگوريتم ژنتيک – ناپايداري ديناميکي-مود فرضيفهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و تاريخچه.. ۱
۱-۱- مقدمه.. ۱
۱-۲- تاريخچه فلاتر و مروري برکارهاي پيشين.. ۴
فصل دوم: آيروالاستيسيته و مفاهيم آن.. ۱۳
۲-۱- آيروالاستيسيته.. ۱۳
۲-۲- پديده‌هاي آيروالاستيک.. ۱۴
۲-۲-۱- پديده هاي استاتيکي.. ۱۵
۲-۲-۱-۱- واگرايي.. ۱۵
۲-۲-۱-۲- اثرپذيري و معکوس پذيري سيستم کنترل سطوح.. ۱۷
۲-۲-۲- پديده هاي ديناميکي.. ۱۸
۲-۲-۲-۱- بافتينگ…..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *