دانلود کتابهای قانون ابن سینا(pdf)

دانلود کتابهای قانون ابن سینا(pdf)  ابوعلی حسین بن عبد الله بن سینا در سال ۳۵۹ – ۳۷۰ هجری – در روستایی در حوالی بخارا چشم بر جهان گشود . پدرش عبد الله ‏اهل بلخ بود […]