قانون اساسی به ضد خود تبدیل می‌شود! |دیجی کاو

سعید حجاریان در روزنامه ایران نوشت: اخیراً در پی ورود هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام* به امر نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، بحث‌هایی میان صاحبنظران درگرفت. مشکل از آنجا آغاز شد که از این […]