نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه ۲

نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه ۲ این بسته پیشنهادی که توسط سایت حسام جمع آوری شده شامل: ۴۰۰نمونه سوال تستی باجواب   نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای شیرینی پزی درجه ۲ […]

نمونه سوالات فنی حرفه ای آشپز ملل

نمونه سوالات فنی حرفه ای آشپز ملل این بسته پیشنهادی که توسط سایت بیتوته جمع آوری شده شامل: ۱۵۰نمونه سوال تستی باجواب   نام محصول: نمونه سوالات فنی حرفه ای آشپز ملل   تعداد مجموع […]

نمونه سوالات فنی حرفه ای نانوایی نان های حجیم

نمونه سوالات فنی حرفه ای نانوایی نان های حجیم این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: ۱۲۰نمونه سوال تستی باجواب   نام محصول:نمونه سوالات فنی حرفه ای نانوایی نان های […]

نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه با پاسخنامه

نمونه سوالات فنی حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه با پاسخنامه محتوای این پکیج:۱۱عدد اصل دفترچه سوالات آزمون نهایی سازمان فنی و حرفه ای رشته متعادل سازی چهره زنانه به همراه پاسخنامه کامل سوالات. […]

دانلود نمونه سوالات فنی حرفه ای برق ساختمان درجه ۱

دانلود نمونه سوالات فنی حرفه ای برق ساختمان درجه ۱ این بسته پیشنهادی که توسط سایت بیتوته جمع آوری شده شامل: ۵۰۰نمونه سوال تستی باجواب   نام محصول: نمونه سوالات برق ساختمان درجه ۱ فنی […]

نمونه سوالات فنی حرفه ای تراشکاری درجه ۲ با جواب

نمونه سوالات فنی حرفه ای تراشکاری درجه ۲ با جواب این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: ۷۰۰نمونه سوال تستی باجواب   نام محصول: نمونه سوالات تراشکاری درجه ۲ با […]

نمونه سوالات فنی حرفه ای آشپز ملل

نمونه سوالات فنی حرفه ای آشپز ملل این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: ۱۰۰نمونه سوال تستی باجواب   نام محصول: نمونه سوالات فنی حرفه ای آشپز ملل   تعداد […]

نمونه سوالات سالید ورک solid works فنی حرفه ای+کتاب (Solidworks)

نمونه سوالات سالید ورک solid works فنی حرفه ای+کتاب (Solidworks) این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: ۳۵۰نمونه سوال تستی باجواب +۱۰۰نمونه سوال بدون جواب   نام محصول:نمونه سوالات سالید […]

نمونه سوالات فنی حرفه ای تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه۲

نمونه سوالات فنی حرفه ای تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه۲ این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: ۳۹۰نمونه سوال تستی باجواب   نام محصول:  تعمیرکار اتومبیل های سواری درجه۲ […]

دانلود نمونه سوالات فنی حرفه ای تعمیر کار موتور سیکلت درجه۲

دانلود نمونه سوالات فنی حرفه ای تعمیر کار موتور سیکلت درجه۲ این بسته پیشنهادی که توسط سایت نسیم بوک جمع آوری شده شامل: ۲۱۰نمونه سوال تستی باجواب   نام محصول: تعمیر کار موتور سیکلت درجه۲ […]