مسجد جامع بروجرد؛ نگین معماری غرب ایران |جدید امروز

روزنامه جام جم – نازیلا ناظمی ایران: به خاطر دارم چند سال قبل، اول هر ماه در خانه ما مجلس روضه‌خوانی برگزار می‌شد كه برای برگزاری آن مقدماتی نیاز بود. هرچند تمامی لوازم بسیار سریع […]