کاش پنجره استقلال هم بسته بود |جدید امروز

خبر ورزشی: استقلال قرارداد الحاجی گرو و نیومایر را فسخ کرد تا با باقی‌مانده مبلغ قرارداد این دو بازیکن، بازیکنان جدید را جذب کند. خب طبیعتاً این خبر خوبی است که باشگاه استقلال به سرعت […]