نگرانی ناسا از رشد زباله‌های فضایی با افزایش تعداد ماهواره‌ها

۱- نگرانی ناسا از رشد زباله‌های فضایی با افزایش تعداد ماهواره … https://www.zoomit.ir/2018/10/13/298023/nasa-spacex-oneweb… با پرتاب هزاران ماهواره‌ی بیشتر در سال‌های آینده از سوی شرکت‌هایی نظیر وان‌وب و اسپیس‌ایکس، ناسا نسبت به خطر رشد زباله‌های فضایی […]