احتمال پرداخت کمک نقدی به کارگران با حقوق آذر |جدید امروز

خبرگزاری تسنیم: پرداخت بسته حمایتی به گروه چهارم شامل کارگران، رانندگان و اقشار و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیز بخشی از بسته حمایتی دولت به اقشار کم درآمد است. بر اساس «دستورالعمل بسته […]