دانلود جزوه درسی" انتقال حرارت پیشرفته"

دانلود جزوه درسی" انتقال حرارت پیشرفته"                                      جزوه درسی انتقال حرارت پیشرفته (دستنویس وخوانا)  درس انتقال حرارت پیشرفته یکی از درسهای مهم رشته مهندسی شیمی در مقطع ارشد می باشد. این درس ۳واحدی در اکثر […]