تعبیر خواب طوطی

۱- تعبیر خواب طوطی – تعبیر خواب www.akairan.com/sleep/sleep/15331.html طوطی ماده در خواب ، دلیل بر دختر دوشیزه کند و طوطی نر، دلیل بر مردی پاکدل یا غلامی پارسا باشد حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن […]

تعبیر خواب طبق

۱- تعبیر خواب حرف م بر اساس حروف الفبا – آکاایران – تعبیر خواب www.akairan.com/sleep/sleep/jadval-m.html تعبیر خواب حرف م بر اساس حروف الفبا همه ما وقتی خوابی می بینیم به دنبال راهی برای تعبیر آن […]