بررسی عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی، معادله شرودینگر غیر خطی، معادله کورته وگ دی وری۹۲

بررسی عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی، معادله شرودینگر غیر خطی، معادله کورته وگ دی وری۹۲ فهرست مطالب فصل اول ۱-۱ معادلات دیفرانسیل خطی و غیرخطی.. ۳ ۱-۲ تفاوت­های بین معادلات خطی و غیرخطی …..۳ ۱-۳ معادله […]