ریسک‌های سال ۲۰۱۹ اقتصاد جهان چیست؟ |جدید امروز

به گزارش تیتر یک آنلاین، در این رابطه اقتصاددانان «بلومبرگ» در گزارشی بزرگ‌ترین ریسک‌های سال ۲۰۱۹ اقتصاد جهان را شناسایی کرده‌اند. براساس این گزارش، ریسک‌های اقتصاد جهانی رو به وخامت هستند، روندی که نیاز به منابع […]