رونمایی از ولیعهد جدید عربستان

۱- رونمایی از ولیعهد جدید عربستان https://www.khabaronline.ir/detail/813668 ۱۰ hours ago · فارش نوشت: یکی از ستون‌نویس‌های شناخته‌شده نشریه «واشنگتن‌پست» به نقل از منابع مطلع نوشته منتقدان ولی‌عهد کنونی سعودی در حال جمع شدن حول محور «احمد […]

احتمال عزل بن سلمان قوت گرفت/رونمایی از ولیعهد جدید عربستان

۱- احتمال عزل بن سلمان قوت گرفت/رونمایی از ولیعهد جدید عربستان aftabnews.ir/fa/news/551784/… کی از ستون‌نویس‌های شناخته‌شده نشریه «واشنگتن‌پست» به نقل از منابع مطلع نوشته منتقدان ولی‌عهد کنونی سعودی در حال جمع شدن حول محور «احمد […]