تعامل ما در حوزه اقتصادی با کشورها بسیار ضعیف است /حتی با عراق و سوریه در بحث تعرفه های صادراتی مشکل داریم

۱- دژپسند واقعیت های اقتصاد کشور را می داند :: خبرگزاری خانه ملت www.icana.ir/Fa/News/407103/… تعامل ما در حوزه اقتصادی با کشورها بسیار ضعیف است /حتی با عراق و سوریه در بحث تعرفه‌های صادراتی مشکل داریم […]

دیدار دبیر اول سفارت برزیل با رئیس کل سازمان خصوصی سازی

۱- دیدار دبیر اول سفارت برزیل با رئیس کل سازمان خصوصی سازی sahebkhabar.ir/news/28966889/… دبیر اول سفارت برزیل نیز در این نشست با ابزار خوشحالی از این دیدار گفت: کشور برزیل فعالیتهای زیادی در کشور ایران […]