کتاب آموزش زبان ایتالیایی-گرامر مدرن ایتالیایی-Modern Italian Grammar

کتاب آموزش زبان ایتالیایی-گرامر مدرن ایتالیایی-Modern Italian Grammar   گرامر ایتالیایی مدرن کتاب آموزش زبان ایتالیایی – Modern Italian Grammar- a practical Guid   کتاب گرامر ایتالیایی مدرن یک کتاب برای آموزش کامل گرامر زبان […]

راهبرد فرهنگي سياسي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر گفتمان مهدويت…

راهبرد فرهنگي سياسي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر گفتمان مهدويت… چکيدهدر ميان فرق و مذاهب مختلف اديان توحيدي و نگرش آن ها به پديده آخر الزمان، آنچه شيعه را از سايرين متمايز مي سازد […]

رابطه كارآمدي دولت و امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران…

رابطه كارآمدي دولت و امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران… چکیدهسیر تحولات اخیر جامعة بین‌المللی در سایه جهانی‌شدن همراه با گسترش مفاهیمی چون حقوق شهروندی و تأثیرگذاری آن بر محیط درونی جامعة ایران، ضرورت ارائه […]

حضور ناتو در منطقه قفقاز جنوبی و تأثیر آن بر امنیت ایران و روسیه…

حضور ناتو در منطقه قفقاز جنوبی و تأثیر آن بر امنیت ایران و روسیه… چکیده:فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰ دو پیامد بسیار مهم ‌داشت؛ یکی خاتمه تسلط و کنترل شوروی بر کشورهای […]

دانلود ۱۰۰۰ جمله و عبارت پرکاربرد انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی ام پی تری

دانلود ۱۰۰۰ جمله و عبارت پرکاربرد انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی ام پی تری دانلود ۱۰۰۰ جمله و عبارت پرکاربرد انگلیسی همراه با ترجمه فارسی و فایل صوتی ام پی تری   […]

چالش ها و فرصت ها بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس …

چالش ها و فرصت ها بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس … چکیدهپس از جنگ جهانی دوم، و با استقلال مستعمره ها و فروپاشی حکومت عثمانی، تعداد کشورهای نوظهور در عرصه جهانی افزایش یافت […]

جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی…

جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی… چکیدههدف اصلی این پایان نامه بررسی جهانی شدن و تحول مطالعات علوم سیاسی می باشد. این پایان نامه در ابتدا به بحث راجع به تئوری های مربوط به […]

جنبش های ضد صهیونیستی در اروپا با تاکید بر فرانسه؛ فرصتها و چالش های پیش روی ایران…

جنبش های ضد صهیونیستی در اروپا با تاکید بر فرانسه؛ فرصتها و چالش های پیش روی ایران… فهرست مطالبمقدمه. ۱ فصل اول. ۲ کلیات… ۲ ۱- بیان مساله. ۳ ۲- ضرورت اجرای طرح.. ۵ ۳- […]