دانلود گزارش کار های آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی بافرمت های word,pdf

دانلود گزارش کار های آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی بافرمت های word,pdf دانلود گزارش کار های آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی بافرمت های word,pdf… جزئیات بیشتر / دانلود

مطالعه ارتباط بین چند شکلی های حذف و اضافه موجود در اینترون ۳ ژن XRCC4 و اینترون ۱۶ ژن ACE و خطر ابتلا به اسکیزوفرنیا

مطالعه ارتباط بین چند شکلی های حذف و اضافه موجود در اینترون ۳ ژن XRCC4 و اینترون ۱۶ ژن ACE و خطر ابتلا به اسکیزوفرنیا چکیدهاسکیزوفرنیا یک اختلال روانی شدید همراه با نشانه های مثبت […]

بیان وتخلیص پروتئين نوترکيب DR2418 داينوکوکوس راديودورانس در اشريشيا کلي

بیان وتخلیص پروتئين نوترکيب DR2418 داينوکوکوس راديودورانس در اشريشيا کلي فهرستعنوان صفحه فصل اول : مقدمه و کلیات.. ۲ فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده. ۷ ۲-۱- ترمیم شکستگیهای DNA دورشتهای:. ۱۱ ۲-۲- […]

بهینه سازی باکتریهای تولید کننده آنزیم l Asparginase در بستر جامد با استفاده از روش Resoponse surface methodology

بهینه سازی باکتریهای تولید کننده آنزیم l Asparginase در بستر جامد با استفاده از روش Resoponse surface methodology فهرست مطالبچکیده۱ فصل اول:کلیات پژوهش۲ مقدمه:۳ ۱-۱- اهداف پژوهش۳ ۱-۲- فرضیه های پژوهش۴ ۱-۳- پرسش های پژوهش۴ […]

بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی

بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی چکیدهپیش زمینه: با مطالعات بر روی دوقلوها می توان به نقش عوامل ژنتیکی در اسکیزوفرنی […]

بررسي تشریحی تکوینی ساقه و آنالیز میکرومورفولوژیک چوب افدرا (Ephedra pachyclada Boiss.)

بررسي تشریحی تکوینی ساقه و آنالیز میکرومورفولوژیک چوب افدرا (Ephedra pachyclada Boiss.) چکیدههدف از پژوهش حاضر مطالعه تغییرات ساختاری ساقه و برگ در حین تکوین و هم­چنین آنالیز چوب Ephdra pachyclada در استان فارس بوده […]

بررسي اتصال و تشکيل بيوفيلم باکتريايي بر روي سطوح و اثر عوامل ضد ميکروبي بر روي آن

بررسي اتصال و تشکيل بيوفيلم باکتريايي بر روي سطوح و اثر عوامل ضد ميکروبي بر روي آن فهرست مطالبعنوانصفحه فصل اول: مروري بر منابع۱ ۱- مقدمه۱ ۱-۱- جوامع ميكروبي۱ ۱-۲- رفتارهاي جمعي۲ ۱-۳- ساختار و […]

بررسی تاثیر محلولپاشی نانوکلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر ۳۴۷

بررسی تاثیر محلولپاشی نانوکلات پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی برگ توتون رقم کوکر ۳۴۷ فهرست مطالبفصل اول۱-۱ مقدمه ۲۱-۱ تعریف تکنولوژی نانو ۲۱-۱-۱ تاریخچه نانو تکنولوژی ۲۱-۱-۲ کاربرد تکنولوژی نانو در تولید کودهای کشاورزی […]

بررسی مقایسه ای اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی میوه سنجد بر اسپرماتوژنز موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر در حضور اشعه ی Wi-Fi و یا تیمار با داروی بوسولفا

بررسی مقایسه ای اثر حفاظتی عصاره هیدرو الکلی میوه سنجد بر اسپرماتوژنز موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر در حضور اشعه ی Wi-Fi و یا تیمار با داروی بوسولفا فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ۱فصل اول : […]

کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس

کلونینگ، بیان، تخلیص و بررسی فعالیت آنزیم سراپپتیداز حاصل از سراشیا مارسسنس چکیدهپروتئازها از مهم ترین آنزیم های صنعتی هستند که حداقل یک چهارم تولیدات آنزیمی در سطح جهان را به خود اختصاص داده اند. […]