متوجه اعتیاد همسرم بعد از ازدواج شدم به قول او برای ترک اعتماد کنم با طلاق بگیرم؟ – خبر جدید

به اشتراک بگذارید خانم متاهلی که بعد از ازدواج متوجه اعتیاد همسرش شده و منتظر اقدام شوهرش برای ترک اعتیادش می باشد اما برای باور این موضوع تردید دارد و می خواهد طلاق بگیرد . […]