محبوب کن - فیس نما

دانلود تحقیق متابوليسم اسيدهاي هسته اي و سنتز پروتئين

تحقیق متابوليسم اسيدهاي هسته اي و سنتز پروتئين


متابوليسم اسيدهاي هسته اي و سنتز پروتئين كه در ارتباط نزديك هستند، مرحله بحراني متابوليسم مي باشند. اين مواد عمدتاً مسئول انتقال اطلاعات ژنتيكي از DNA به پروتئينهاي فعال آنزيم ها و پروتئين هاي ساختماني مي باشند.
اسيدهاي زنجيره اي كلردار
آمیدها
آميترول
بنزوئيك ها
كاربامات ها
دي نيتروآنيلين
عكس العمل هاي بيوشيميايي
اثر دي فنيل اترها روي اسيد آمينه
اثر گلايفوسايت بر روي اسيدهاي آمينه
اثر علف کش گروه نتيريل برروي اسيد آمينه
اثر فنوكسی ها روي سنتز پروتئين
اثر تيوكار بامات ها بر روي پر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *