محبوب کن - فیس نما

مطالعه تطبیقی اقدامات تأمینی وتربیتی در حقوق ایران و فرانسه

مطالعه تطبیقی اقدامات تأمینی وتربیتی در حقوق ایران و فرانسه

 

فهرست مطالب

عنـوان

صفحه

چکیده

۱

مقدمه

۲

الف: اهمیت تحقیق

۲

ب: اهداف تحقیق

۵

ج: پرسش های تحقیق

۹

د: فرضیه های تحقیق

۹

ه : سازماندهی تحقیق

۹

فصل نخست: مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ماهیت فقهی و حقوقی اقدامات تأمینی

مبحث نخست: مفاهیم و تعاریف

۱۰

گفتار نخست: واژگان اصلی تحقیق

۱۰

الف: اقدامات تأمینی

۱۱

ب: حالت خطرناک

۱۲

ج: مجازات

۱۵

گفتار دوم:…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *