محبوب کن - فیس نما

مطالعه تئوری بر روی توتومری های زانتین و بر هم کنش این مولکول با آب و یون های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال

مطالعه تئوری بر روی توتومری های زانتین و بر هم کنش این مولکول با آب و یون های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال

  فهرست مطالب  عنوان صفحه
 فصل اول: مقدمه و تاریخچه
۱-۱- ترکیبات آلی حلقوی…. ۱
۱-۱-۱- ترکیبات هتروسیکل…. ۱
۱-۲- پیوند هیدروژنی…. ۴
۱-۲-۱- جاذبه بین مولکولی و پیوند هیدروژنی…. ۴
۱-۲-۲- نقطه جوش و پیوند هیدروژنی… ۴
۱-۲-۳- سایر خواص غیر عادی مربوط به پیوند هیدروژن… ۴
۱-۲-۴- شرایط تشکیل پیوند هیدروژنی قوی. ۵
۱-۲-۵- نحوه تشکیل پیوند هیدروژنی.. ۵
۱-۲-۶- شرایط تشکیل پیوند هیدروژنی… ۵
۱-۳- توتومری و تعریف آن….. ۵
۱-۴- شیمی محاسباتی…………………………………. ۶
۱-۴-۱- روشهای…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *