محبوب کن - فیس نما

عنوان: بررسی تطبيقي عزل ولي قهري در فقه و حقوق ایران word

عنوان: بررسی تطبيقي عزل ولي قهري در فقه و حقوق ایران word

 فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده تحقیق………………………………… ۱
کلیات تحقیق
الف. مقدمه………………………………… ۲
ب. موضوع تحقیق………………………………. ۳
پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق…………………….. ۴
ت.اهداف جزئي تحقيق…………………………… ۴
ث. پرسش اصلي تحقيق ………………………….. ۴
ج. فرضيه تحقيق ……………………………… ۴
چ. روش تحقیق………………………………… ۴
ح. اهمیت موضوع تحقیق………………………….. ۴
خ. روش جمع آوری اطلاعات……………………….. ۵
د. ابزار گردآوری…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *