محبوب کن - فیس نما

: عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضاییword

: عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضاییword

فهرست چکیده ۱
مقدمه ۲
بخش اول: کرامتانسانی،دادرسیوقضاوتعادلانه۵
فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی ۶
مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران. ۶
گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران. ۶
گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران. ۱۰
مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی. ۱۳
گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی. ۱۳
گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی. ۱۵
فصل دوم :دادرسی و قضاوت…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *