محبوب کن - فیس نما

عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آنword

عجز غیر تاجر از پرداخت دیون و ضمانت اجرای آنword

فهرستعنوان صفحه
چکیده
مقدمه
بخش اول : سیر تاریخی و مفهوم عجزازپرداخت دین
فصل اول : سیر تاریخی. ۶
مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن. ۶
مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران. ۱۰
گفتار اول:تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون ۱۲
گفتار دوم :تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون ۱۷
فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون
مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی. ۲۰
گفتار اول :دین. ۲۰
گفتار دوم :عجز….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *