محبوب کن - فیس نما

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین word1966

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین word1966

فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده۵
مقدمه۶
فصل اول:حق شرط در معاهداتحقوق بشری۱۱
گفتار اول: تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات۱۱
۱-۱ : درباره کنوانسیون وین۱۴
۲ -۱:حق شرط در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات۱۵
۳-۱: حق شرط در کنوانسیونهای ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶ وین۱۹
گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط۲۱
۱-۲: مفهوم حق شرط۲۲
۲-۲: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین ۱۹۶۹:۲۲
۳-۲: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط۲۳
۴-۲:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause)24
۵-۲: محاسن و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *