محبوب کن - فیس نما

تهاتر در حقوق ایران و انگلیسword

تهاتر در حقوق ایران و انگلیسword

فهرست مطالبعنوان صفحه
چكيده ……………………………………… ۱
 فصل اول
۱-۱ بيان مسئله ……………………………… ۴
۱-۲ اهداف تحقيق ……………………………… ۴
۱-۳ اهميت تحقيق ………………………………. ۴
۱-۴ پرسش اصلي ………………………………. ۵
۱-۵ فرضيه­ها ………………………………… ۶
۱-۶ تعاريف اصطلاحات ………………………….. ۶
۱-۷ پيشينه تحقيق …………………………….. ۶
۱-۸ روش كار ………………………………… ۷
۱-۸-۱ نوع روش تحقيق ………………………….. ۷
۱-۸-۲ روش و ابزار گردآوري ……………………….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *