محبوب کن - فیس نما

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

تاثیرات تغییرات نامطلوب اقلیمی بر حقوق بشر و ساز و کارهای حقوق بشری در مواجهه با آن

عنوان صفحه فصل اول: مقدمه………………………… ۱
 فصل دوم: کلیات
مقدمه………………………………… ۱۲
مبحث اول: تعریف تغییرات اقلیمی و اقدامات جامعه بین­المللی در مقابله با آن…………………………………… ۱۴
گفتار اول: تبیین مفاهیم مربوط به تغییرات اقلیمی ۱۴
بند اول: تعریف اقلیم ………………….. ۱۵
بند دوم: تعریف تغییر اقلیم ناپایدار یا گذرا ۱۵
بند سوم: تعریف تغییرات اقلیمی…………… ۱۶
گفتار دوم: اقدامات جامعه بین­المللی در مقابله با تغییرات اقلیمی ۱۸
بند…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *