محبوب کن - فیس نما

بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها مطالعه۹۲ NBO

بررسی نظریه تابع چگالی تعادل های توتومری هترو آروماتیک ها مطالعه۹۲ NBO

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

 فصل اول- مقدمه. ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۲ فصل دوم- توتومری در ترکیبات آروماتیک ۴
۲-۱ مقدمه ۵
۲-۲اهداف این فصل ۵
۲-۳ پدیده توتومری ۶
۲-۴اهمیت توتومریزاسیون در سیستم­های حیاتی ۸
۲-۴-۱واکنش­های توتومریزاسیون ۸
۲-۵اهمیت توتومریزاسیون در داروسازی ۱۰
۲-۶ترکیبات آروماتیک ۱۱
۲-۶-۱خصلت آروماتیکی و قاعده ۴n+2 هوکل (Huckel). 11
۲-۶-۲ ترکیب­های آروماتیک ، هتروآروماتیک و انرژی رزونانس… ۱۲
۲-۷هیدروکربن­های آروماتیک چند حلقه ای (PAH). 12
۲-۸…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *