محبوب کن - فیس نما

بررسي تطبيقي رشد كيفري در حقوق ايران، انگلستان و فرانسهword

بررسي تطبيقي رشد كيفري در حقوق ايران، انگلستان و فرانسهword

فهرستعنوان شماره
چکیده:………………………………….. ۱
مقدّمه…………………………………… ۲
۱-بیان مسئله…………………………….. ۳
۲-پیشینه تحقیق …………………………… ۶
۳-اهداف تحقیق ……………………………. ۶
۴- سوال های تحقیق…………………………. ۷
۵-فرضیه های تحقیق…………………………. ۷
۶-روش تحقیق………………………………. ۷
۷- ساختار تحقیق…………………………… ۸
فصل اول:کلّیات ومفاهیم…………………….. ۹
مبحث اول :اهليت………………………….. ۱۰
مبحث دوم:حجر…………………………….. ۱۲
گفتار…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *