محبوب کن - فیس نما

اثر پرداخت دين توسط اسناد تجاريword

اثر پرداخت دين توسط اسناد تجاريword

 فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده …………………………….. ۱
مقدمه …………………………….. ۲
فصل اول :کلیات ……………………. ۷
مبحث اول: تعریف سند و انواع آن ………. ۸
گفتار اول:تعریف سند ………………… ۸
گفتار دوم : انواع سند ………………. ۸
الف) سند رسمی ………………………. ۸
۱- انواع سند رسمی …………………… ۹
۱-۱ سند رسمی از حیث ماهیت ……………. ۹
۲-۱ انواع سند رسمی از حیث محل تنظیم ……. ۹
۳-۱ انواع سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی ۹
ب) اسناد عادی …………………………

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *