محبوب کن - فیس نما

دانلود پاورپوینت محاسبه جريان يكنواخت

 


نوع فایل power point قابل ویرایش ۱۲ اسلاید قسمتی از اسلایدها كانال نوع ۲ (closing width top) با افزايش عمق عرض كانال كاهش مي يابد. می بينيم که برای دو عمق يکنواخت رخ می دهد. پس در طراحی هميشه برای ماکزيمم عمق مورد نياز هيچ گاه نمی گذاريم که نسبت عمق به قطر از ۸/۰ تجاوز کند.در غير اين صورت جريان بين دو عمق تغيير می کند. در نقاطی از …


نوع فایل power point قابل ویرایش ۱۲ اسلاید قسمتی از اسلایدها كانال نوع ۲ (closing width top) با افزايش عمق عرض كانال كاهش مي يابد. می بينيم که برای دو عمق يکنواخت رخ می دهد. پس در طراحی هميشه برای ماکزيمم عمق مورد نياز هيچ گاه نمی گذاريم که نسبت عمق به قطر از ۸/۰ تجاوز کند.در غير اين صورت جريان بين دو عمق تغيير می کند. در نقاطی از …

پاورپوینت محاسبه جريان يكنواخت
پاورپوینت محاسبه جريان يكنواخت

نوع فایل power point

قابل ویرایش ۱۲ اسلاید

قسمتی از اسلایدها

كانال نوع ۲
(closing width top)

با افزايش عمق عرض كانال كاهش مي يابد.

می بينيم که برای دو عمق يکنواخت رخ می دهد. پس در طراحی هميشه برای ماکزيمم عمق مورد نياز هيچ گاه نمی گذاريم که نسبت عمق به قطر از ۸/۰ تجاوز کند.در غير اين صورت جريان بين دو عمق تغيير می کند. در نقاطی از کانال، کانال کاملاً با آب پر می شود و انتقال هوا صورت نمی گيرد. حرکت بسته های هوا باعث ضربه زدن به کانال می گردد.اين پديده می تواند باعث کاهش دبی گردد.

مقطع مرکب (Compound Section)

استفاده يکجا از معادله مانينگ مشکل ايجاد می کند.

در غير اين صورت می توانيم از معادله مانينگ استفاده کنيم.

مشکل ايجاد شده اين است که دبی مقداری کمتر از دبی حقيقی به دست می آيد.

به ۲ روش دبی را از معادله مانينگ محاسبه می کنيم:

کل مقطع را يک مقطع در نظر می گيريم

مقطع را به چند زير مقطع تبديل می کنيم.

خط چين ها را به عنوان محيط خيس شده مقطع ۱ در نظر می گيريم. هر کدام از
دبی های بالا که بزرگتر باشد می پذيريم.

فهرست مطالب و اسلایدها

براي كانال مشخص

روش های محاسبه عمق يکنواخت

مقطع هیدرولیکی بهینه

مقطع مستطيلی و ذوزنقه ای

مقطع مستطيلی

مقطع ذوزنقه ای

مقطع مرکب (Compound Section)

محدوديت ها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *