محبوب کن - فیس نما

پاورپوینت عملكرد غدة تيروئيد و فعاليت ورزش

پاورپوینت عملكرد غدة تيروئيد و فعاليت ورزش

فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: ۱۶

قسمتی از پاورپوینت :

عناوين و فهرستها

۱) مقدمه Introduction
۲) فيزيولوژي تيروئيد Thyroid Physiology
۳) اثرات هيدروژنهاي تيروئيد بر عضلات قلب و اسكلتي
۴) هورمون تيروئيد و غدد ريوي
Thyroid hormone and pulmonary function
۵) فعاليت ورزش و پاسخ محور تيروئيد
Exercise and Thyroid Axis Response
۶) نتيجه گيري Conclusion

مقدمه
– گيرنده هاي هورمون هاي تيروئيد در اكثر بافتهاي بدن هستند. به موجب آن T4 و T3 در آنها تأثير مي گذارد كه از جمله آنها تأثير بر روي عضلات قلبي، اسكلتي و ششي است.
– وجود هر گونه بيماري در تيروئيد مي تواند روي فعاليت ورزشي استقامتي تأثير گذاشته و عملكرد فعاليت ورزشي شديد را كاهش دهد.
– فعاليت ورزشي خودش مي تواند بر روي عملكرد تيروئيد، مستقيم يا بصورت غير مستقيم تأثير بگذارد.
– ورزشكاراني كه بصورت افراط آميز وزن كم مي كند سندرُم T3 پايين را به همراه آمنوره (در زنان) و تغييراتي ديگر در عملكرد هيپوفيز را نشان داده اند (..۱۹۹۳ Loucks AB).

فيزيولوژي تيروئيد
– همه مراحل بيوسنتز هورمون تيروئيد (TH) بوسيلة تيروپين (TSH) انجام مي گيرد كه با متابوليسم يد ارتباط دارد.
– يد گرفته شده توسط تيروئيد بوسيلة پرواكسيداز تيروئيد (TPO) اكسيد شده و تيروزيل يددار در تيروگلوبولين ذخيره مي شود تا از يدوتيروزينها، مونوتيروزين (MTI) و دي يدوتيروزين (DLI) ساخته شود.

– MIT و DIT مي توانند به T3 يا T4 تبديل شوند.

– نحوه تنظيم اين هورمونها (T3 و T4) بوسيلة فيدبَك منفي است.

– جهت اعمال اثر، T4 بايستي به T3 تبديل شود چرا كه T3، ۱۵- ۱۰ بار قوي تر از آن است. اين تغيير را بنام فعال شدن طريقه متابوليسم هورمون تيروئيد مي نامند.

ممكن است T4 تحت تأثير ۵- دي يوديناز به T3 تبديل شود و اين مادّه از نظر بيولوژيكي يك ماّه غير فعال است. كه به اين طريقه، راه غير فعال شدن هورمون تيروئيد مي گويند و نقش متابوليك آن ناشناخته است و يك نقش حفاظتي براي اين مورد فرض شده است (Leonard JL , 1996).

– هورمونهاي تيروئيدي پس از اتصال با گيرنده سلولي هر دو اثر خود را genomic و nongenomic را مي گذارند كه موجب افزايش بروز اعمال هسته اي شده و سپس پاسخهاي غشاء پلاسمايي و ميتوكندري را نيز درگير مي كنند (Brent GA , 1996 , Motomura K , 1998)
– اثرات genomic از جمله تحريك بيان ژن مثل اثر T3 روي تنظيم زنجيرة ميوزين در قلب.
– اثرات nongenomic از طريق فعال كردن پيكها كارهايش را انجام مي دهد.


فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: ۱۶   قسمتی از پاورپوینت :   عناوين و فهرستها ۱) مقدمه Introduction 2) فيزيولوژي تيروئيد Thyroid Physiology 3) اثرات هيدروژنهاي تيروئيد بر عضلات قلب و اسكلتي ۴) هورمون تيروئيد و غدد ريوي Thyroid hormone and pulmonary function 5) فعاليت ورزش و پاسخ محور تيروئيد Exercise and Thyroid Axis Response 6) نتيجه گيري Conclusion   مقدمه – گيرنده هاي هورمون هاي تيروئيد در اكثر بافتهاي بدن هستند. به موجب آن T4 و T3 …

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *