محبوب کن - فیس نما

دانلود ترجمه مقاله درباره رفتار کمانشی کلی مهاربندهای کمانش تاب تمام فولادی

دانلود ترجمه مقاله درباره رفتار کمانشی کلی مهاربندهای کمانش تاب تمام فولادی
دانلود ترجمه مقاله درباره رفتار کمانشی کلی مهاربندهای کمانش تاب تمام فولادی

چکیده مقاله انگلیسی عمران با ترجمه فارسی با عنوان : رفتار کمانشی کلی مهاربندهای کمانش تاب تمام فولادی

Abstract

One of the key requirements for the desirable mechanical behavior of buckling restrained braces (BRBs) under severe earthquake loading is to prevent global buckling until the brace member reaches sufficient plastic deformation and ductility. This paper presents finite element analysis results of the proposed all-steel buckling restrained braces. The proposed BRBs have identical core sections but different buckling restraining mechanisms (BRMs). The objective of the analysis is to conduct a parametric study of BRBs with different amounts of gap (between the core and the BRM) and initial imperfections to investigate the global buckling behavior of the brace. The results of the analysis showed that BRM flexural stiffness could significantly affect the global buckling behavior of a brace, regardless of the size of the gap. In addition, a minimum ratio of the Euler buckling load of the restraining member to the yield strength of the core, Pe/Py is suggested for design purposes. This ratio is the principal parameter that controls the global buckling of BRBs

چکیده

یکی از ملزومات اصلی رفتار مکانیکی مطلوب مهاربندهای کمانش تاب (BRBs) تحت بارکنش شدید زمین لرزه، جلوگیری از کمانش سرتاسری است تا زمانی که قطعه مهاربند به تغییرشکل پلاستیک و شکل پذیری کافی برسد. این مقاله نتایج آنالیز المان محدود مهاربندهای تمام فولادی کمانش تاب را که پیشنهاد شده اند، ارائه می دهد. BRB های پیشنهادی دارای مقطع های مرکزی همانند ولی مکانیزم های کمانش ناپذیر (BRMs) متفاوت هستند. هدف از این آنالیز، انجام یک تحقیق پارامتری درباره BRB ها با مقدار شکاف متفاوت (بین هسته و BRM) و نواقص اولیه است تا رفتار کمانشی کلی مهاربند بررسی شود. نتایج این آنالیز نشان داد که سختی خمشی BRM می تواند تاثیر زیادی را بر رفتار کمانشی مهاربند بدون توجه به اندازه شکاف داشته باشد. بعلاوه، کمترین نسبت بار کمانشی اویلر قطعه گیردار به مقاومت تسلیم هسته (Pe/Py) به منظور طراحی پیشنهاد شد. این نسبت، پارامتر اصلی کنترل کننده ی کمانش کلی BRB ها است.

۱-مقدمه

قاب های مهارشده کمانش تاب (BRBs) برای مقاومت بار لرزه ای کاربرد گسترده ای را در سالهای اخیر یافته اند. یک BRBF با یک قاب مهارشده متداول فرق دارد زیرا تحت تنش و تراکم بدون کمانش قابل توجهی، تسلیم می شود. بیشتر قطعات مهاربند کمانش تاب (BRB) موجود به وسیله قرار دادن یک صفحه فولادی درون یک لوله فولادی پرشده با ملات یا بتن ساخته می شوند. صفحه فولادی از کناره ها به ملات یا لوله فولادی محدود می شود و می تواند در فشار و تراکم و نیز تنش تسلیم گردد که این به مقاومت تسلیم و شکل پذیری قابل مقایسه و نیز رفتار هیستریکی پایدار در BRB ها می انجامد. اطلاعات زیادی درباره عملکرد BRBهای سنتی وجود دارد. بلک و همکارانش تست مولفه ای BRB ها را انجام دادند و یک منحنی هیستریکی را مدلسازی کردند تا نتایج تست را مقایسه نمایند (۱). آنها دریافتند که منحنی هیستریکی یک BRB پایدار، متقارن و وسیع است. اینوئه و همکارانش مهاربندهای کمانش تاب را به عنوان میراگرهای هیستریکی معرفی کردند تا پاسخ لرزه ای سازه های ساختمانی را بهبود دهند…

سال انتشار
۲۰۱۲
تعداد صفحات انگليسي
۸
تعداد صفحات فارسي
۱۸

نوع فایل های ضمیمه
Pdf+Word
حجم فایل
۳ مگا بایت


دانلود ترجمه مقاله  درباره رفتار کمانشی کلی مهاربندهای کمانش تاب تمام فولادی   چکیده مقاله انگلیسی عمران با ترجمه فارسی با عنوان : رفتار کمانشی کلی مهاربندهای کمانش تاب تمام فولادی Abstract One of the key requirements for the desirable mechanical behavior of buckling restrained braces (BRBs) under severe earthquake loading is to prevent global buckling until the brace member reaches sufficient plastic deformation and ductility. This paper presents finite element analysis resul …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *