پیام شفر: بازی با سایپا یک چالش سخت است/ حضور بانوان ایران در ورزشگاه در رسانه‌های آلمان هم منعکس شد

۱- پیام شفر: بازی با سایپا یک چالش سخت است/ حضور بانوان ایران … sahebkhabar.ir/news/28837283/پیام–شفر–بازی–با… پیام شفر: بازی با سایپا یک چالش سخت است/ حضور بانوان ایران در ورزشگاه در رسانه‌های آلمان هم منعکس شد […]